Andrić i stećci

Text...

Kulturna manifestacija  "Andrićevi dani" 2021

"Andrić i stećci"

Zavičajni muzej Travnik Vas poziva na Andrićeve dane
 u subotu, 9. oktobar/listopad u 18:00 sati "Ex ponto (Rodna kuća)",
predavanje će održati dr.sci. Esad Bajtal.