Na kafi s Esadom Bajtalom "Denis Tanović"

Text...

“Ex Ponto” – mjesto susreta
 

Rodna kuća Ive Andrića

„Na kafi s Esadom Bajtalom“
 

Iz ciklus predavanja o kulturnoj istoriji Bosne i Hercegovine doktor Esad Bajtal održaće predavanje

„DANIS TANOVIĆ – DRUGI BOSANSKOHERCEGOVAČKI OSKAROVAC“
 

Petak, 14. april/travanj u 20:00 sati

“Ex Ponto” – mjesto susreta

Rodna kuća Ive Andrića